Fairs Conferences Meetings

Intermission, entr’acte, appetizer or entertainer extra-ordinaire, Prof. Russolo adds some happy and positive flavour to serious and hard working days at conferences, meetings or fairs.
With his vibrant, funny and light 30 minutes body percussion work-out he recharges larger audiences, spontaneously forms with them a swinging disco orchestra and makes them smile with his ‘Let's say Yes!’

Als onderbreking, entr’acte, appetizer of entertainer extra-ordinaire voegt Prof. Russolo een vrolijke en positieve noot toe aan serieuze en intensieve dagen op conferenties, (jaar)vergaderingen of (jaar)beurzen. Met zijn bruisende, grappige en lichte 30 minuten lange body percussion work-out voorziet hij een (grote) zaal toehoorders van nieuwe energie, vormt met hen spontaan een swingend disco orkest en brengt een glimlach op ieders gezicht met zijn ‘Let's say Yes!’

info@russolo.nl

© 2015 Stichting Luigi Russolo

+31(0)6 518 05 089